Services

 

การจดทะเบียนบริษัท


      บริษัทให้บริการการรับจดทะเบียนกิจการ ทั้งบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้

 

 

 

 


 

จดบริษัทภูเก็ต สำนักงานบัญชีภูเก็ต Business Group จดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจ (DBD) 10,000 บาท ฟรี จองชื่อบริษัท ฟรี เอกสารเปิดบัญชีธนาคาร ฟรี นามบัตรสำหรับออกใบกำกับภาษี ฟรี แนะนำการวางระบบภาษี

 

เลิกบริษัทภูเก็ต ปิดกิจการภูเก็ต ปิดงบภูเก็ต

 

สนในบริการด้านการจดทะเบียนกิจการ กดเลย

 บริการจดบริษัท

 บริการแก้ไขอำนาจกรรมการ

 บริการแก้ไขชื่อบริษัท

 บริการแก้ไข/เพิ่มที่อยู่สำนักงานในจังหวัดภูเก็ต

 บริการจดทะเบียนเลิกบริษัท

เพิ่มเพื่อนกับ BUSINESS GROUP